Δωρεάν Προγράμματα για Κεντητικές Μηχανές

Το αρχείο που θα κατεβάσετε δίδεται για διαφημιστικούς λόγους και περιλαμβάνει:

Όλο το πακέτο των σχεδίων μαζί με τις εκτυπώσεις τους, βρίσκονται σε συμπίεση μέσα στο αρχείο που θα κατεβάσετε (embroidery.zip). Για να μπορέσετε να δουλέψετε τα σχέδια, θα πρέπει αφού κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο, να το αποσυμπιέσετε με ένα πρόγραμμα αποσυμπίεσης*.

 

Κατεβάστε το Αρχείο

 

* Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσυμπίεσης, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το ZipItFree απο τη διεύθυνση www.zipitfree.com